“Marijke maakt iedereen enthousiast en begrijpt dat corresponderen niet alleen gaat over taal (waarin ze een kanjer is). Correspondentie van een organisatie gaat ook over processen, structureren, ontwerpen van informatie. Ze kan visie omzetten in daden en actie en het ook tot een einde brengen. Praktisch toepassen en begrijpt ook dat mensen om te kunnen veranderen praktische houvast moeten hebben.”

Petra Borsboom, projectleider provincie Gelderland

De provincie Gelderland heeft een nieuw kantoor, een nieuwe huisstijl… maar nog heel veel ‘oude’ teksten. Jaarlijks gaan er honderden brieven de deur uit die bol staan van ‘beleidstaal’. Lange, wollige en onbegrijpelijke zinnen met juridische artikelen. Hoogste tijd om daar iets aan te veranderen.

Reclamecollega copy (Marijke) is al enkele maanden collega van de provinciemedewerkers. Samen met medewerkers ontwikkelde zij de nieuwe tone-of-voice voor de provincie. Ze organiseerde op elke afdeling een schrijfteam en een taalcoach. Ze begeleidt deze teams, die enthousiast alle brieven aan het herschrijven zijn. Eind 2017 zijn alle teksten opgefrist!